Põltsamaa Vallavara OÜ poolt läbi viidud hanked

2022

2021

2020

2017

 

2016

 

2015

 • Põltsamaa Vallavara OÜ-le veearvestite soetamine
 • Põltsamaa Vallavara OÜ-le ühisveevärgi ja–kanalisatsioonisüsteemide hooldamiseks traktori ja lisaseadmete ostmine
 • Põltsamaa valla Neanurme küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
 • Neanurme küla veetrasside projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus
 • Põltsamaa valla Neanurme küla veetrasside rekonstrueerimine (4.etapp)
 

2014

 • Põltsamaa reoveepuhasti purgla projekteerimis-ehitushange
 • Portatiivse traktorkaamerasüsteemi soetamine
 • Põltsamaa valla 3. etapi vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus
 • Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2.etapp)
 • Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (3.etapp)
 • Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (3.etapp)
 

2013

 • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste automatiseerimine ja ühendamine olemasoleva kaugseiresüsteemiga SCADA
 • Teenindus-ja hooldussõidukite soetamine
 • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste automatiseerimine ja ühendamine olemasoleva kaugseiresüsteemiga SCADA
 • Kombi-paakauto soetamine
 • Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (2.etapp)
 • Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Inseneri ja OJV täiendavad teenused
 

2012

 • Suusarajamasina ostmine
 • Suusarajamasina ostmine
 

2011

 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine - torustikud. Projekteerimis-ehitustööd
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine - torustikud. Projekteerimis-ehitustööd
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine - torustikud. Projekteerimis-ehitustööd
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine - torustikud. Projekteerimis-ehitustööd
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
 

2010

 • Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
 

 

Hea teada!

Andmed teostatud ja teostamisel riigihangete kohta asuvad Riigihangete Registris.

Alla riigihangete piirmäära teostatavatel hangetel lähtutakse Põltsamaa Vallavolikogu  17.02.2023 määrusega nr  3 kehtestatud Põltsamaa valla hankekorrast.