Põltsamaa valla arengukava 2040

 

Põltsamaa valla arengukava 2040 uues redaktsioonis võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määrusega nr 22

Lisa Põltsamaa valla arengukava 2040

Lisa 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2023-2026 (kehtis kuni 29.10.2023)

Lisa 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027 kehtestati Põltsamaa Vallavolikogu 19.10.2023 määrusega nr 17

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027

 

Vallavolikogu istungite ja komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta:

Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 istungi protokoll nr 10 

Sotsiaalkomisjoni koosoleku 18.10.2022 koosoleku protokoll

Revisjonikomisjoni 17.10.2022 koosoleku protokoll

Kultuuri- ja spordikomisjoni 18.10.2022 koosoleku protokoll

Majanduskomisjoni 5.10.2022 koosoleku protokoll

Majanduskomisjoni 18.10.2022 koosoleku protokoll

Kogukonnakomisjoni 18.10.2022 koosoleku protokoll

 

VARASEM REDAKTSOON:

Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 võeti vastu Põltsamaa valla arengukava 2040.

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muudeti  Põltsamaa Vallavolikogu 17.10.2019 määrusega nr 17 , Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 21 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16.09.2021 määrusega nr 19

LISA Põltsamaa valla arengukava 2040

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2020-2023

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2021-2024

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022-2025

LISA 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

LISA 3 Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018)

 

Põltsamaa Vallavolikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta:

 

Jõgeva maakonna arengustrateegia 2035+

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ (Heaks kiidetud Põltsamaa Vallavolikogu 16.03.2023 määrusega nr 6)