Põltsamaa valla arengukava 2040


Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 võeti vastu Põltsamaa valla arengukava 2040.

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muudeti  Põltsamaa Vallavolikogu 17.10.2019 määrusega nr 17 , Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 21 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16.09.2021 määrusega nr 19

LISA Põltsamaa valla arengukava 2040

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2020-2023

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2021-2024

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022-2025

LISA 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

LISA 3 Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018)

 

 

Põltsamaa Vallavolikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta:

 

Jõgeva maakonna arengustrateegia 2035+