Teenused ja toimingud

 

Lasteaiakoha haldamine

Rahvastikutoimingud

Sotsiaalteenused

Viipekeele tõlketeenus
Päevakeskuse teenus
Toiduabi andmine
Perelepitusteenus
Eluaseme kohandamine
Saunateenus
Pesupesemisteenus
 

Sotsiaaltoetused

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

Majandus ja keskkond