Täiendav sotsiaaltoetus

 

Täiendav sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isikule või perele toimetuleku tagamiseks makstav toetus. Toetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.
 
Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse:
  • eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;
  • laste- ja noortelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks;
  • toimetulekut toetavate teenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;
  • eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;
  • muudel ettenägematutel asjaoludel.
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, tel. 5191 6930, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, telefon 53341408, 7737105, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee

Taotlemine

Täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse kulu tegemist tõendav dokument.
 
Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid