Täiendav sotsiaaltoetus

22.05.18

 

Täiendav sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isikule või perele toimetuleku tagamiseks makstav toetus. Toetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.

 

Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse:

1) eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;

2) laste- ja noortelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks;

3) toimetulekut toetavate teenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;

4) eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;

5) muudel ettenägematutel asjaoludel.

 

Täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse kulu tegemist tõendav dokument.