Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus

22.05.18

 

Toetust koolieelse lasteasutuse ja lastehoiu kohatasu hüvitamiseks antakse vähekindlustatud perele lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu kompenseerimiseks. Toetuse suurus sõltub isik abivajadustest.

Toetuse saamiseks tuleb taotlus, milles märgitakse ka lapse nimi ning vastava lasteasutuse nimetus. Ettepaneku toetuse maksmiseks võib ka teha ametiasutuse ametnik.