Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus

 

Toetust koolieelse lasteasutuse ja lastehoiu kohatasu hüvitamiseks antakse vähekindlustatud perele lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu kompenseerimiseks. Toetuse suurus sõltub isik abivajadustest.

Toetuse saamiseks tuleb taotlus, milles märgitakse ka lapse nimi ning vastava lasteasutuse nimetus. Ettepaneku toetuse maksmiseks võib ka teha ametiasutuse ametnik.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, telefon 5334 1408, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid