Sünnitoetus

11.03.19

 

Sünnitoetuse suurus on 400 eurot (200 pärast lapse sündi ja 200 pärast lapse kaheaastaseks saamist), kuid tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on olnud Põltsamaa valla kodanikud vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Kui Põltsamaa valla kodanikuks on olnud ainult üks vanematest, on sünnitoetus poole väiksem e 2x100 eurot.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada vastav taotlus. Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates (sh ka teise osa saamiseks).