Sünnitoetus

 

Sünnitoetus on valla eelarvest lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste katmiseks makstav toetus.

Sünnitoetust makstakse kahes osas järgmiselt:
 1) 450 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
 2) 450 eurot pärast lapse kaheaastaseks saamist.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult või kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

Sünnitoetuse esimest osa on õigus saada, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse elukoht registreeritakse Põltsamaa vallas. Sünnitoetuse teist osa on õigus saada, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on katkematult alates lapse sünnist kuni lapse kaheaastaseks saamiseni Põltsamaa vallas. Kui Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas registreeritud elukoht ainult ühel vanemal, on tal õigus saada sünnitoetust 50% ulatuses määruse § 12 lõikes 2 sätestatud määrast.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon

 

Taotlemine

Sünnitoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada vastav taotlus. Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates (sh ka teise osa saamiseks).

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
1. Esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas SPOKU
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.
 
2. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid