Põltsamaa vallas (v.a Puurmani alevik) osutab vee ja kanalisatsooni teenust Põltsamaa Vesi OÜ.

Vaata lähemalt!

Avariitelefon: 51 60 280

 

Eeskirjad

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad

Pajusi vald
 
Puurmani vald
 
Põltsamaa linn
 
Põltsamaa vald