Hooldajatoetus

 

(1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt isikule, kes
  1) hooldab suure hooldus-ja abivajadusega last;
  2) hooldab suure hooldus- ja abivajadusega täisealist isikut.
  3) hooldus- ja abivajadus on suur, kui isiku toimetulek on raskelt häiritud, mistõttu ta vajab iga päev kõrvalabi ja toetust.

(2) Hooldajatoetuse suurus on:

  1) suure hooldus ja abivajadusega lapse pideva hooldamise korral 100 eurot kuus;
  2) suure hooldus- ja abivajadusega lapse osalise hooldamise korral 75 eurot kuus;
  3) täisealise sügava puudega või suure hooldus-ja abivajadusega isiku pideval hooldamisel 40 eurot kuus;
  4) täisealise raske puudega või muul põhjusel suure hooldus ja abivajadusega isiku osalisel hooldamisel 20 eurot kuus.

(3) Hooldajatoetust suure hooldus-ja abivajadusega lapse hooldamise eest ei määrata isikule:

  1) kes saab vanemahüvitist;
  2) kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue ja kes saab töövõimetoetust;
  4) kui puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  5) kes käib tööl.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Täitke taotluse vorm  ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid