Hooldajatoetus

 
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt isikule, kes
 1. hooldab 3- kuni 18-aastast hooldusvajadusega puudega last;
 2. hooldab täisealist hooldusvajadusega isikut.
Hooldajatoetuse suurus on:
 • 3- kuni 18-aastase puudega lapse pideva hooldusvajaduse korral 100 eurot kuus;
 • 3- kuni 18-aastase puudega lapse osalise hooldusvajaduse korral 75 eurot kuus;
 • täisealise sügava puudega hooldusvajadusega isiku hooldamisel 40 eurot kuus;
 • täisealise raske puudega või muul põhjusel hooldusvajadusega isiku hooldamisel 20 eurot kuus.
 Hooldajatoetust 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest ei määrata:
 • taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 • taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue ja kes saab riiklikku pensioni;
 • taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 • kui puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
 • taotlejale, kes käib tööl.
Hooldajatoetust 3- kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest määratakse vanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldav isikule, kes ei saa lapse hooldamise tõttu tööle minna.
Hooldajatoetust täisealise hooldusvajadusega isiku hooldamise eest määratakse isikule, kes on määratud selle isiku hooldajaks.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Täitke taotluse vorm  ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid