Tervisetoetus

 

Tervisetoetus on vähekindlustatud isikule terviserikkest, kroonilisest haigusest, puudest või muust tervislikust seisundist tuleneva erivajaduse kulu katmiseks makstav toetus. Tervisetoetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.
 
Tervisetoetust makstakse:
  • täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu hüvitamiseks (makstakse üks kord kahe aasta jooksul);
  • proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise omaosaluse tasumiseks või rentimise kulu hüvitamiseks;
  • haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;
  • eriarsti vastuvõtule, raviprotseduuridele ja hoolekandeasutusse sõitmisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • muude tervisega seotud ja erivajadusest tulenevate kulude katmiseks.
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, tel. 5191 6930, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, telefon 53341408, 7737105, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee

Taotlemine

Tervisetoetuse saamiseks tuleb esitada vastav taotlus, millele lisatakse ravi- või abivahendi kulu tegemist tõendav dokument.
 
Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid