Tervisetoetus

22.05.18

 

Tervisetoetus on vähekindlustatud isikule terviserikkest, kroonilisest haigusest, puudest või muust tervislikust seisundist tuleneva erivajaduse kulu katmiseks makstav toetus. Tervisetoetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.

Tervisetoetust makstakse:

1) täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu hüvitamiseks (makstakse üks kord kahe aasta jooksul);

2) proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise omaosaluse tasumiseks või rentimise kulu hüvitamiseks;

3) haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;

4) eriarsti vastuvõtule, raviprotseduuridele ja hoolekandeasutusse sõitmisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;

5) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks;

6) muude tervisega seotud ja erivajadusest tulenevate kulude katmiseks.

Tervisetoetuse saamiseks tuleb esitada vastav taotlus, millele lisatakse ravi- või abivahendi kulu tegemist tõendav dokument.