Laste prillitoetus

 

Laste prillitoetust makstakse üldjuhul lastele ostetud prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks mitte sagedamini kui üks kord aastas.
 
Lapse prillitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
 
Lapse prillitoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus ning lisada sellele prillide ostmist tõendav kuludokument.
 
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, tel. 5191 6930, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee  
 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid