Täisealise isiku hooldus

 

Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kellel endal on sügav või raske puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam, tel 50 45 075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee

Taotlemine

Teenuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada vastav taotlus, milles märgitakse ära ka toimingud, milles soovitakse abi saada. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

 

Vormid