Täisealise isiku hooldus

6.07.18

 

Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded puude raskusastme lõpptähtajani või kuni viieks aastaks.

Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kellel endal on sügav või raske puue.

Hooldaja on kohustatud esitama ametiasutusele hoolduse aruande üks kord aastas 1. aprilliks.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND