Kooli alustamise toetus

Kooli alustamise toetus ehk ranitsatoetuse suurus on 100 eurot. Toetust on õigus saada, kui 1. klassi astuv laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanikud. Erandkorras võib laps olla kantud kooli õpilaste nimekirja väljapool Põltsamaa valda kui:
 1) tulenevalt lapse erivajadusest, mille tingimusi Põltsamaa valla koolid ei taga;
 2) kool on lapse elukohale lähim.
Taotlus kooli alustamise toetuse maksmiseks tuleb esitada õppeaasta algusest kolme kuu jooksul
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, tel. 5191 6930, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Britha Kondas, tel. 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, telefon 53341408, 7737105, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee

Taotlemine 

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.
 
2. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid