Koduteenus

Koduteenus täisealisele isikule

 Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik ei suuda terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist hooldekodusse. 
 
Koduteenuse raames ei pea hooldaja tegema remonditöid, pesema aknaid jms, kuid ta võib aidata leida kedagi, kes selle töö ära teeb. Teatud juhtudel võib hooldaja ajada kliendi asju ka väljaspool tema eluruumi, kui see on vajalik kliendi toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.
 
Koduteenusena osutatavad toimingud on:
 1. toiduainete, ravimite, abivahendite ja esmatarbekaupade koju toomine lähimast poest ja apteegist;
 2. sooja toidu korraldamine või abistamine toidu valmistamisel ja nõude pesemisel;
 3. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine heitvee väljaviimine eluruumist;
 4. arstiabi korraldamine;
 5. abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
 6. eluruumi koristamine abivajaduse hindamisel tuvastatud ja kokkulepitud ulatuses;
 7. prügi väljaviimine;
 8. abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
 9. abistamine kütmisel ning küttematerjali soetamise, tükeldamise ja ladustamise korraldamine;
 10. akende pesemine ja kardinate vahetamine vähemalt kaks korda aastas;
 11. abistamine pesu pesemisel, riiete korrastamine, voodipesu vahetamine;
 12. vajadusel abistamine eneseteeninduses, sh juhendamisel, pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes jm;
 13. aktiivse suhtlemise ja kuulamisega emotsionaalse toe pakkumine;
 14. muud tegevused, mis soodustavad isiku iseseisvat toimetulekut.
 
Koduteenuse maht ja vajalikud toimingud selgitatakse välja abivajaduse hindamise käigus. Abivajaduse hindamiseks tehakse kodukülastus, et saada ülevaade abivajaja kodusest keskkonnast ja toimetulekuvõimest. Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.
 
Koduteenus täisealisele isikule on tasuline teenus. 
 

Hinnakiri

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale vastav taotlus, milles märgite ära ka toimingud, milles soovite abi saada. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid