Puudega isiku sõiduki parkimiskaardi väljastamine

 

Sõiduki parkimiskaardi väljastamise eesmärk on sihtgrupile mugavama liiklemise tagamine liiklusseaduses ettenähtud korras.

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle või ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart väljastatakse tasuta ning see antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Õigusaktid
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee 

Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee

Taotlemine

Puudega isiku sõiduki parkimiskaardi saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada järgmised dokumendid:

  • taotleja dokumendifoto
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalkalle