Asendushoolduselt elluastuja toetus

 

Asendushoolduselt elluastuja toetust makstakse ühekordselt asendus- ja järelhooldusteenuselt elluastujale tema põhivajaduste (eluruumi üürimise või ostmise ning eluruumi sisustamise kulu jms) rahuldamiseks ning toetuse suurus on 600 eurot.

Asendushoolduselt elluastuja toetust makstakse kas  asendushoolduselt elluastuja taotluse või  lastekaitsespetsialisti ettepaneku alusel.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar, tel. 5191 6930, e-post kerli.vasar@poltsamaa.ee 
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, telefon 53341408, 7737105, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee
 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid