Asendushoolduselt elluastuja toetus

22.05.18

 

Asendushoolduselt elluastuja toetust makstakse ühekordselt asendus- ja järelhooldusteenuselt elluastujale tema põhivajaduste (eluruumi üürimise või ostmise ning eluruumi sisustamise kulu jms) rahuldamiseks ning toetuse suurus on 600 eurot.

Asendushoolduselt elluastuja toetust makstakse kas  asendushoolduselt elluastuja taotluse või  lastekaitsespetsialisti ettepaneku alusel.