Sünni registreerimine

 

 Registreeri lapse sünd elektroonilises keskkonnas www.rahvastikuregister.ee
 
Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Sünni registreerimiseks tuleb esitada:
  • sünni registreerimise avaldus;
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui tervishoiuteenuse osutaja pole tõendit edastanud elektroonselt rahvastikuregistrisse).
Kui tervishoiuteenuse osutaja on esitanud sünnitõendi rahvastikuregistrisse, võib sünni registreerimise avalduse esitada elektrooniliselt www.rahvastikuregister.ee kaudu. Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest on neil võimalik soovi korral kätte saada lapse sünnitõend.
 
Lapse sünni registreerimise avalduse esitaja(te)le väljastatakse esmane sünnitõend tasuta.
Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea.
 
Lisainformatsioon
  • Spetsialist Kati Saar, tel 5359 3995, e-post kati.saar@poltsamaa.ee
Vastuvõtt
Põltsamaa linn, Lossi tn 9  T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 
 

Toimingud

Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja ühe kuu jooksul pärast lapse sündi, tulles perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast registreerimisavalduse saamist.
 
Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Samas on siis vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime kohta.
 
Avalduse vormid
  • Sünni registreerimise avaldus
  • Põlvnemise välistamise avaldus
  • Isaduse omaksvõtu avaldus (pärast sünni registreerimist)

 

Vaata lisaks!