Sünni registreerimine

3.04.19


Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. 

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus;
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui tervishoiuteenuse osutaja pole tõendit edastanud elektroonselt rahvastikuregistrisse).

Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja ühe kuu jooksul pärast lapse sündi, tulles perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast registreerimisavalduse saamist.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Samas on siis vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime kohta.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus ning tervishoiuteenuse osutaja on esitanud sünnitõendi rahvastikuregistrisse, võib sünni registreerimise avalduse esitada elektrooniliselt riigiportaali eesti.ee kaudu. Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest on neil võimalik soovi korral kätte saada lapse sünnitõend.

Lapse sünni registreerimise avalduse esitaja(te)le väljastatakse esmane sünnitõend tasuta.

Sünni registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea.

  • Sünni registreerimise avaldus
  • Põlvnemise välistamise avaldus
  • Isaduse omaksvõtu avaldus (pärast sünni registreerimist)

 

Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus on 400 eurot (200 pärast lapse sündi ja 200 pärast lapse kaheaastaseks saamist), kuid tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on olnud Põltsamaa valla kodanikud vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Kui Põltsamaa valla kodanikuks on olnud ainult üks vanematest, on sünnitoetus poole väiksem e 2x100 eurot.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada vastav taotlus. Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates (sh ka teise osa saamiseks).

Sünnitoetuse avaldus

 

Toimetaja: MARELLE MÄND