Rahvastikutoimingud

10.11.22


Spetsialist Eveli Kirsipuu
Asukoht: Põltsamaa linn, Lossi tn 9, II korrus
Vastuvõtt: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Kontaktid: tel 5359 3995
e-post: eveli.kirsipuu@poltsamaa.ee

Põltsamaa Vallavalitsuses on võimalik registreerida sündi ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine).

Väljastab väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eeskostetavate ja surnud abikaasa kohta). Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, Jõgeva Vallavalitsuses (Suur tn 5, Jõgeva) on võimalik teha järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine

Nime muutmise toimingut saab Eestis teha neljas kohas – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses.

Rohkem infot perekonnaseisutoimingute kohta saab lugeda Siseministeeriumi koduleheküljelt.

 

Toimetaja: EVELI KIRSIPUU