Rahvastikutoimingud

2.08.18


Rahvastikutoimingute spetsialist Ülle Kirsimägi
Asukoht: Põltsamaa linn, Lossi tn 9, II korrus
Vastuvõtt: E-N 8.00-17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45
Kontaktid: tel 776 8568, 5326 7889
e-post: ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee

Põltsamaa Vallavalitsuses on võimalik registreerida sündi ja surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine).

Väljastab väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eeskostetavate ja surnud abikaasa kohta). Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik) on võimalik registreerida sündi, surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine).

Karmen Allev
e-post:
karmen.allev@poltsamaa.ee
tel 773 7105, 5334 1408


Maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, Jõgeva Vallavalitsuses (Suur tn 5, Jõgeva) on võimalik teha järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine

Nime muutmise toimingut saab Eestis teha neljas kohas – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses.

Rohkem infot perekonnaseisutoimingute kohta saab lugeda Siseministeeriumi koduleheküljelt.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND