Lapsehoiuteenus

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kellele peres on erivajadusega laps.

Lapsehoiuteenus on tasuline. Teenuse hinna kehtestab teenuse osutaja. Lapsehoiuteenuse eest tasub last kasvatav isik üldjuhul teenuse osutajale lasteasutuse kohamaksu vanema poolt tasumisele kuuluva osa ulatuses.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon

Taotlemine

Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlusTäitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Lapsehoiuteenus määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Vormid