Lapsehoiuteenus

6.07.18

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kellele peres on erivajadusega laps.

Teenuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada põhjendatud taotlus.

Lapsehoiuteenus määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Lapsehoiuteenus on tasuline. Teenuse hinna kehtestab teenuse osutaja.

Lapsehoiuteenuse eest tasub last kasvatav isik üldjuhul teenuse osutajale lasteasutuse kohamaksu vanema poolt tasumisele kuuluva osa ulatuses.

Toimetaja: MARELLE MÄND