Häirenuputeenuse toetus

22.05.18

 

Häirenuputeenuse toetus on häirenupuseadme paigaldamise ja mahavõtmise ning teenuse kulude katmiseks makstav toetus.

Häirenuputeenuse toetust on õigus saada vähekindlustatud sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes elab üksi, kellel ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamist andma kohustatud isikuid ning kelle tervislik seisund eeldab ning vajab võimalust koheselt abi kutsuda.

Häirenuputeenuse ühekordset toetust makstakse häirenupu paigaldamise või süsteemi eemaldamise maksumuse ulatuses.

Häirenuputeenuse tagamiseks makstakse toetust 50% igakuisest kulust.

Häirenuputeenuse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse häirenupusüsteemi teenuse osutaja esitatud arvete koopiad.