Häirenupu toetus

11.03.19

 

Häirenupu toetus on häirenupuseadme paigaldamise ja mahavõtmise ning teenuse kulude katmiseks makstav toetus.

Häirenupu toetust on õigus saada vähekindlustatud sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes elab üksi, kellel ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamist andma kohustatud isikuid ning kelle tervislik seisund eeldab ning vajab võimalust koheselt abi kutsuda.

Häirenupu ühekordset toetust makstakse häirenupu paigaldamise või süsteemi eemaldamise maksumuse ulatuses.

Häirenuputeenuse tagamiseks makstakse toetust 50% igakuisest kulust.

Häirenupu toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse häirenupusüsteemi teenuse osutaja esitatud arvete koopiad.