Hoolekandeseadme toetus

 

Hoolekandeseadme toetust makstakse eluruumi paigaldatud erinevate abivajaja valvet võimaldavate seadmete (häirenupp, koduandur jms) paigaldamiseks ja/või teenuse püsikulude katmiseks.
 
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul, kelle tervislik seisund eeldab ning vajab võimalust koheselt abi kutsuda. Toetuse suurus sõltub abivajadusest.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid