Häirenupu toetus

 

Häirenupu toetus on häirenupuseadme paigaldamise ja mahavõtmise ning teenuse kulude katmiseks makstav toetus.
 
Häirenupu toetust on õigus saada vähekindlustatud sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes elab üksi, kellel ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamist andma kohustatud isikuid ning kelle tervislik seisund eeldab ning vajab võimalust koheselt abi kutsuda.
 
Häirenupu ühekordset toetust makstakse häirenupu paigaldamise või süsteemi eemaldamise maksumuse ulatuses.
 
Häirenuputeenuse tagamiseks makstakse toetust 50% igakuisest kulust.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev, tel 5334 1408, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee 

Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee

Taotlemine

Häirenupu toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse häirenupusüsteemi teenuse osutaja esitatud arvete koopiad.
 
Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid