Teede talihooldus

2.01.18

 

Põltsamaa vallas tehakse talihooldusteenust piirkonniti vastavalt lepingutele. Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel ja tänavatel ning lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on vallavalitsusele esitatud avaldus erateel talihoolduse tegemiseks.

Lumetõrjet alustatakse kokkuleppel töö tellijaga, kui lume paksus on asulasisestel ja tiheasustusaladel 6 cm ning maanteedel 10 cm.

Teede korrashoid tagatakse hiljemalt hommikul kella 7.00- ks (ühissõidukite ja koolibussi teed) või 3 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist alevis ja alevikes. Adavere, Lustivere, Kamari, Esku I, Esku II, Esku külasisese, Umbusi, Mällikvere I, Mällikvere II piirkondades kella 8.00- ks. Suuremate külakeskuste teed peavad olema sõidetavad 4 tunni, ülejäänud teed 12 tunni möödudes lumesaju möödudes.

Lumetõrjet jalg- ja kergliiklusteedel ning parklates tuleb teha soovitavalt ajavahemikul 22.00–8.00. Kui talihooldustööd ei sega jalakäijaid või parkivaid autosid, siis ka teistel aegadel.

Öösel või hommikul alanud lumesaju või tuisu korral tagatakse kella 7.00-ks teede läbitavus vähemalt ühes sõidusuunas.

Lumetõrjet ei tehta erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt takistusi 1,5–2 m ulatuses tee servast, eemaldanud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või tõkkepuu või ei ole tähistatud vajadusel tee asukohta.

Valla kodanikel peab olema lepingu kehtivuse perioodil 24 tundi ööpäevas võimalik pöörduda lepingu täitmisega seonduvates küsimustes otse teenuse osutaja poole.

PÕLTSAMAA linnas teeb tänavate hoolet Eesti Keskkonnateenuste AS. Ööpäevaringse valve- ja

dispetšerteenuse number 507 6908. Töövõtja esindaja Janno Laht mobiil 508 9883;

e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee

ADAVERE piirkonnas, mis hõlmab Adavere alevikku, asulaväliseid teid P 37, P 36 ja P 22, Puduküla, Kalme, Pilu ja Puiatu külasid, teeb töid MERIX OÜ.

Kontakt: Riho Meri (tel 5648 5084, merix5@hot.ee).

LUSTIVERE piirkond: OÜ KAAVERE AGRO,

Meelis Marmor (tel 525 0308, meelis@marmorland.ee)

KAMARI piirkond: mis hõlmab Kamari alevikku ja Väike-Kamari küla ja Väike-Kamari jalgteed, teeb lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil, (tel 554 8979).

ESKU I piirkond, mis hõlmab Räsna, Rõstla, Lebavere, Nõmavere, Esku ja Vitsjärve külasid, teeb lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil. (tel 554 8979).

ESKU II piirkond, mis hõlmab Esku, Kuningamäe, Võisiku ja Mõhküla külasid, teeb lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979).

ESKU KÜLA SISENE: VITSJÄRVE PÕLDUR,

Tanel Tõrvand (tel 5656 5167, vitsjarve@hot.ee).

UMBUSI piirkond: mis hõlmab Umbusi ja Kablaküla külasid, teeb lumetõrjetöid AS Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979).

MÄLLIKVERE I piirkond, mis hõlmab Mällikvere, Alastvere külasid, Konesko teed ja Mõhu suvilaid, teeb lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979).

MÄLLIKVERE II piirkonnas, mis hõlmab Pauastvere, Võhmanõmme, Annikvere külasid ja Mällikvere jalgteed (Puhu-Ristist kuni Lustivere ristmikuni), teeb lumetõrjet MÄLLIKVERE PÜ. Kontakt: Meelis Kaljuste (tel 516 5956, mallikvere@hot.ee).

PUURMANI piirkonnas, mis hõlmab Altnurga, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve küla, on kontaktisikuteks Raivo Viilvere, telefon 505 0128 ja Silvi Vahkal, telefon 505 0118. Valla ja lepingulistel erateedel tehakse talvist lumetõrjet lepingulise ajaga 12 tundi pärast lumesaju lõppu.

PUURMANI alevikus ja Jürikülas tehakse lumetõrjet valla traktoriga. Valla ja lepingulistel erateedel tehakse talvist lumetõrjet lepingulise ajaga 12 tundi pärast lumesaju lõppu.

Lume- ja libedusetõrjet teevad:

(kohev lumi - kriitiline paksus 10 cm, sulalumi või lörts - kriitiline paksus 6 cm, ajavahemiku arvestatakse kriitilise paksuse ületamisest)

VÄGARI piirkonnas: OÜ Moreen.

Kontakt: Arvi Spelman 520 0933.

PAJUSI piirkonnas: AS Pajusi ABF.

Kontakt: Einar Teras 5302 0549 - lumelükkaja.

PISISAARE-PÕLTSAMAA kergliiklusteel:

Merix OÜ. Kontakt: Riho Meri

(tel 5648 5084, merix5@hot.ee).

RIIGITEEDEL vastutab talihoolde tegemise eest AS Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979), informatsiooni ja probleemidega võib pöörduda ka maanteeinfokeskuse poole tasuta telefon on 1510.

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND