Teede talihooldus

21.02.19


Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping kuni 2021 aastani.

Põltsamaa vallas on vallale kuuluvaid teid ja tänavaid ligikaudu 240 km, lisanduvad veel erateed ja riigiteed. Valla teede talihooldus on jagatud 8-ks piirkonnaks, lisaks eraldi Põltsamaa linn ja kergliiklusteed. Küsimuste ja probleemide korral tuleb pöörduda piirkonna teenusepakkuja poole.

Vallavalitsuse poolt on kontaktisikuks ja tellija esindajaks teedespetsialist Aivar Aigro, tel 5918 0191, 776 8561, e-mail aivar.aigro@poltsamaa.ee.

 PIIRKOND

TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

 Adavere alevik

 Merix OÜ

 Riho Meri

 +372 56485084

 Esku

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

 Aidu-Vägari

 Osaühing MOREEN

 Arvi Spelman

 +372 5200933

 Mällikvere-Annikvere

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

 Lustivere

 OÜ Lustivere Põld

 Meelis Marmor

 +372 5250308

 Puurmani

 Puurmani Põllumajandusühistu

 Laine Lemberg

 +372 5151223

 Umbusi-Kamari

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

Pajusi

Tuule Agro OÜ

Mihkel Pullisaar

+372 5234221

Põltsamaa valla kergliiklusteed

 Põltsamaa Vallavara OÜ

 Toivo Tõnson

 +372 5050390

 Põltsamaa linn

 Eesti Keskkonnateenused AS

 Janno Laht

 +372 5089883


Põltsamaa valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 Grupp. Ettevõtte infotelefon on +372 5548979 ja Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Allolevalt on ära toodud olulisemad nõuded talihoolde teostamiseks:

  • Teed tuleb puhastada hiljemalt 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist k.a nädalavahetused ja riiklikud pühad.
  • Põltsamaa vallas toimub kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos üldise lumetõrjega nende kinnistute/talude juurde, kus alaliselt elavad inimesed.
  • Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
  • Talihoolduse teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed, mida läbivad liinibussid ja koolibussid ning mille ääres on bussipeatused, koolide ja lasteaedade juurdepääsuteed peavad olema puhastatud pool tundi enne koolipäeva algust ja ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND