Suplusvee kvaliteet Põltsamaa vallas


Terviseameti järelevalve all on Aidu tehisjärve ja Kamari paisjärve supluskohad, mille haldajaks on Põltsamaa Vallavalitsus.

Aidu tehisjärve ja Kamari paisjärve supluskoha seirekalender 2020. a suplushooajaks on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Vee analüüs
19. mai  
16. juuni  
14. juuli  
11. august  

 

Kõikide proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.