Korteriühistute infoleht

 
Hea korteriomanik!
 
Oleme sellele leheküljele kokku koondanud korteriomanikele ja korteriühistutele vajaliku info. Head kasutamist!
 
Kasulikud lingid:
Korteriomandi- ja korteriühistu seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017015 
Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse seletuskiri 
Ehitisregister     https://www.ehr.ee 
Eesti Korteriühistute Liit  http://ekyl.ee/
 
Korteriühistute ümaralauad
 
Toetused
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus https://kik.ee/et