Eluruumi tagamise teenus

6.07.18

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenus sisaldab ka puudega isikule ametiasutuse korraldatavat abi puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamiseks nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada põhjendatud taotlus.

Eluruumi tagamise teenuse vajadust hindab sotsiaalosakond, selgitab välja võimalused sotsiaalkorteri, mis sobib taotleja ja tema pere vajadustele, kasutusele andmiseks.

Sotsiaalkorter antakse isikule, tema perele või temaga koos elavatele isikutele kasutusele sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Sotsiaaleluruumi kasutamiseks sõlmitakse kirjalik üürileping. Sotsiaalkorter antakse üldjuhul kasutusele üheks aastaks.

Eluruumi tagamise teenus on tasuline. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND