Koolitoetus

22.05.18

 

Koolitoetus on vähekindlustatud perele laste koolitamisega seotud kulu katmiseks makstav toetus. Koolitoetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.

Koolitoetust makstakse:

1) õpilaskodu üürikulu hüvitamiseks;

2) koolitarvete, riiete ja jalanõude kulu hüvitamiseks;

3) koolilõuna kulu hüvitamiseks;

4) huvikooli või huvialaringi kohatasu hüvitamiseks;

5) muude laste koolitamisega seotud kulude katmiseks.

 

Koolitoetuse saamiseks tuleb taotlus, millele lisatakse kulu tegemist tõendav dokument.

Koolitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.