Võlanõustamisteenus

6.07.18

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigus teenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma ning kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus.

Võlanõustamisteenust antakse sotsiaalosakonna kaudu leitud võlanõustamisteenust vahetult osutava isiku poolt ning teenus hõlmab õigustatud isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND