Abivajav laps

24.10.18

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111. Ka on avatud Skype: Lasteabi_116111.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Seksuaalselt väärkoheldud lapse osas või selle kahtluse tekkimise korral saab pöörduda Lõuna Lastemaja poole, mis asub Tartus. Lastemajaga saab ühendust telefoninumbril 620 8358. Lastemajja võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda kadunud laste telefonile. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ja on kõigile helistajatele tasuta.  Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas selline teave!

Sotsiaalkindlustusameti Ööpäevaringne valvetelefon lastega tegelevatele spetsialistidele on: +372 5302 8887 Lõuna piirkonnas (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi maakond).

 

Toimetaja: MARELLE MÄND