Palgaandmed


Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend.