Põltsamaa valla noorsootöö kvaliteedihindamine

Noorsootöö kvaliteet on Eestis riiklik prioriteet, noorsootööd nähakse elukestva õppe osana ning struktuurivahendite toel loodi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine".

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) eestvedamisel välja töötatud noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteem.

Noorsootöö kvaliteedi hindamissüsteem võimaldab noorsootöö peamisel korraldajal – kohalikul omavalitsusel (KOV) – hinnata noorele loodud võimalusi noorsootöös ning nende kvaliteeti. KOV on noorsootöö kvaliteedi hindamisel praktiline kasusaaja.

KOV seisukohalt võimaldab kvaliteedihindamine näidata noorsootöö tulemuslikkust ja selle tegijate pädevust, mis omakorda parandab valdkonna mainet ja rahastamist. Kvaliteedi hindamisele peaks järgnema parandustegevuse kavandamine ja elluviimine.

 

Noorsootöö kvaliteedihindamine 2020/2021 (avaldame kokkuvõtte pärast hindamise lõppu)

 

Noorsootöö rahulolu-uuring

Uuringuga hinnati rahulolu valla noorsootööga 2019/2020. õppeaastal. Põltsamaa vallavalitsus kaardistas sellega noorsootöö hetkeolukorda ning võimalikke arendusvajadusi. Uuringu kontaktisik oli noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa (annika.kallasmaa@poltsamaa.ee, tel.  5394 3940).

 

Küsimustikud

 

Noorsootöö korralduse mudel 2018