Põltsamaa jäätmejaam

Põltsamaa jäätmejaam Pauastveres (tel: 5196 6219)

Aadress: Jäätmejaama, Pauastvere küla, Põltsamaa vald (61605:001:0143)

 

Avatud: T, K, R kell 11.00 – 19.00 

                      N kell 11.00-14.00      

                      L  kell 10.00 – 18.00      
                      E, P suletud 

 

Puurmani jäätmete kogumispunkt (tel: 51966219)

Avatud: N kell 15.00 – 19.00.

 

Jäätmejaama ja jäätmete kogumispunkti haldab AS Epler & Lorenz.

 

Jäätmejaamas ja jäätmete kogumispunktis võetakse TASUTA vastu järgmisi jäätmeid:

  • Metallijäätmed
  • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
  • Vanarehvid
  • Vanapaber ja papp
  • Pakendijäätmed
  • Penoplast
  • Ohtlikud jäätmed

Vastavalt Põltsamaa linna- ja Põltsamaa valla volikogude määrustele on alates 01. juulist 2009 kehtestatud kodumajapidamistelt poole aasta jooksul tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused:


Õlifiltrid

kuni 2 tk
Vanaõli kuni 20 kg
Värvi-, laki- ja liimijäätmed juni 20 kg
Lahustid kuni 10 kg
Saastunud pakendid kuni 10 kg
Saastunud pühkematerjal kuni 10 kg
Pestitsiidid kuni 10 kg
Põllumajanduskemikaalid kuni 10 kg
Olmekemikaalid kuni 5 kg
Ravimid kuni 2 kg
Nakkusohtlikud jäätmed kuni 1 kg
Elavhõbedajäägid kuni 100 gr
Päevavalguslambid kuni 10 tk

 

Kui Põltsamaa valla elanikul on üle anda ohtlike jäätmeid, mis ületavad kehtestatud piirkogused, siis palun pöörduda kontaktisik Ain Valu poole telefonil 776 6985 või 509 8517.

 
Teisi jäätmeid võetakse vastu hinnakirjapõhiselt.

Hinnakirjad