Ohvriabi

Turvaline elu – Sinu otsus, meie toetus

 

Jõgevamaa ohvriabitöötaja Rita Kaasik võtab vastu ka Põltsamaa politseimajas (Põltsamaa, Pargi 1), kohtumine palun eelnevalt kokku leppida telefonil 5866 9581 või rita.kaasik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi teenused on mõeldud sulle, kui:

  • oled ohver või kahtlustad, et oled ohver
  • oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist
  • vajad nõu ja abi toimunud õnnetusjuhtumi tõttu
  • vajad läbielatu tõttu nõustamist ja tuge
  • oled spetsialist ja vajad tööalaselt abi oma kliendi toetamisel
  • oled sattunud inimkaubanduse ohvriks – ohvriabiteenused on mõeldud ka neile.

Ohvriabikeskused on igas maakonnas ning asuvad politseijaoskondade juures. Ohvriabikeskustes pakutav nõustamine on tasuta. Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad teavet abi saamise võimaluste kohta (psühholoogiline abi, hüvitiste maksmine, lepitusmenetlus) ja juhendavad suhtlemisel teiste vajalike asutustega. Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks, kui oled kogenud mistahes vägivalda (vaimset, füüsilist, seksuaalset, majanduslikku).   Ka siis, kui toimepanija ei ole teada. Ohvriabikeskuses tagatakse sulle konfidentsiaalsus. Juhul, kui sinu mure on vaja lahendada koostöös mitme asutusega, siis küsime sinult luba ning teeme asutustega koostööd. Ohvriabikeskusesse nõustamisele võid pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel on siiski vaja esitada oma isikuandmed.

Rohkem infot ohvriabi teenuste kohta leiab www.palunabi.ee

Eraldi on lehel kirjas nõu ja abi saamise võimalused seksuaalvägivalla ohvritele ning nende lähedastele: http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald