HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 
 
Eesmärk
 
Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidates seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 3. aprillini 2023.
 
Programmiga toetatakse järgmisi valdkondi hajaasustuse piirkonnas:
 
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Minimaalne omaosalus on 33% ning maksimaalne toetus koos eelneva 5 aastaga on kuni 6500 eurot. 
 
Programmidokument, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid asuvad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.
 

Taotlus esita allkirjastatuna paberil või digitaalselt valla e-postiaadressile info@poltsamaa.ee

Taotlusvorm ja lisad

 

Kontaktisik:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist
Tel: 5098517