Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakond

Majandusosakonna põhiülesanneteks on vallas ehituse, ehitiste ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine. Siia kuuluvad ka heakorra ja jäätmemajanduse, teehoiu ja liikluse korraldamine. Tehnovõrkude, energeetika- ja muude rajatiste kasutamise korraldamine. Valla vara kasutamise korraldamine. Lisaks ka tuletõrje- ja päästeteenistuse ning kodanikukaitsealase tegevuse koordineerimine.


Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakond asub Lossi tn 9, Põltsamaa linn.

Kontaktid

Ametnike vastuvõtuajad 

  • Teisipäev 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
  • Neljapäev 9.00-12.00

 

Arvelduskontod: 
IBAN: EE171010152000462007 (AS SEB Pank)

IBAN: EE732200221027219750 (AS Swedbank)