Detailplaneeringud

 

Detailplaneeringutega seotud täiendavate küsimuste korral pöörduda planeeringuspetsialist Kertu Anni poole tel 5309 6850 või e-postil kertu.anni@poltsamaa.ee

Menetluses olevad detailplaneeringud

 

Kehtestatud detailplaneeringud

Põltsamaa linn

Endine Põltsamaa valla piirkond

Endine Pajusi valla piirkond

Endine Puurmani valla piirkond