Kõpu veehoidla detailplaneering

30.01.19


Kõpu veehoidla puhkeala detailplaneering- seletuskiri

Joonised:

Olemasolev situatsioon

Illustratsioon

Liikluskorralduse skeem

Planeeringu põhijoonis

Tehnovõrkude planeering

 

Toimetaja: MARELLE MÄND