Detailplaneeringud

 

Pooleliolevad detailplaneeringud asuvad lingil „Menetluses olevad detailplaneeringud" ja lõpuni koostatud detailplaneeringud lingil „Kehtestatud detailplaneeringud".  

Täiendavate küsimuste korral pöörduda arenguspetsialisti Kersti Viggori poole telefonil 53096850 või e-posti aadressil kersti.viggor@poltsamaa.ee