Detailplaneeringud

 

Pooleliolevad detailplaneeringud asuvad lingil „Menetluses olevad detailplaneeringud" ja lõpuni koostatud detailplaneeringud lingil „Kehtestatud detailplaneeringud".  

Täiendavate küsimuste korral pöörduda planeeringuspetsialisti Anti Annus poole telefonil 776 8567 või  5860 1042 ning e-postil anti.annus@poltsamaa.ee