Pärna tn 3 (Põltsamaa linn) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.03.2023 korraldusega nr 2-3/2023/63 otsustati Pärna tn 3 ja lähiala maaüksuse detailplaneering võtta vastu ja korraldada avalik väljapanek. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04.2023 – 01.05.2023 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee.

Avaliku väljapaneku ajal  on õigus esitada detailplaneeringu kohta  ettepanekuid, mis palume esitada kirjalikult hiljemalt 01.05.2023 aadressile info@poltsamaa.ee või saata postiga Lossi 9, 48104 Põltsamaa.

Kooskõlastused:

Terviseamet http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5727178

Päästeamet (loetud kooskõlastatuks vastavalt  planeerimisseaduse § 133 lõikele 2)

Algatamine