Tõrukese kvartali detailplaneering

Tõrukese kvartali detailplaneeringu II avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus kolmapäeval, 20. märtsil 2024 Põltsamaa Kultuurikeskuse koolitusruumis (II korrusel). Planeeringu põhilahenduses muudeti hoonestusalade paiknemist kruntidel pos 3, 6, 9 ja 12 (vt põhijoonis) nii, et need jääksid olemasoleva kinnistu ehk lammutatud Tõrukese lasteaia ala sisse ja seeläbi oleks välistatud ehitustegevus Tõrukese parkmetsa serval:

Tõrukese kvartali detailplaneeringu I avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. detsembril 2023 Põltsamaa Kultuurikeskuse koolitusruumis. Planeeringu põhilahendust on uuendatud tuginedes Tõrukese parkmetsa maastikulahenduse eksperthinnangule ning võttes osaliselt arvesse avaliku väljapaneku käigus ja avalikul arutelul saadud tagasisidet: 

Uuringud


Põltsamaa Vallavalitsus võttis 02.10.2023 korraldusega nr 2-3/2023/222 vastu Tõrukese kvartali detailplaneeringu, mille avalik väljapanek toimus 23. oktoober – 5. november 2023 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa linn) ja Põltsamaa valla kodulehel. 


Kooskõlastused