Menetluses olevad detailplaneeringud

27.06.19


Põltsamaa staadioni detailplaneering 

Avalikustamisel planeering:

 

 

 

Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneering 2015-

 

 

Veski II MÜ detailplaneering

 

 

Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneering

 

 

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering

 

Ettepanekud LS kavatsusele:

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Maanteeamet 1
 5. Maanteeamet 2
 6. Põllumajandusamet
 7. Rahandusministeerium
 8. Terviseamet

 

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneering

Ametite ettepanekud ja arvamused:

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Päästeamet
 5. Põllumajandusamet

 

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering

 

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Joonised:

Kooskõlastused:

 

Adavere alevikus Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6, Kooli tn 2 ja Kooli tänava katastriüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering

 

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

 

Mari, Paala ja Kale katastriüksuse detailplaneering

 

Kindralihaua planeering

 

Vägari küla, Teeääre katastriüksuse detailplaneering

 

Endistele Eeriku talu maadele koostatud detailplaneering


Puurmani tehnopargi detailplaneering

 

Kaldaveski katastriüksuse detailplaneering

 

Tampsi kinnistu detailplaneering


Vildi maaüksuse detailplaneering

 

Toimetaja: MARELLE MÄND