Menetluses olevad detailplaneeringud

12.03.19


Põltsamaa linna staadioni detailplaneering 2015-

 

Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneering 2015-

 

 

Veski II MÜ detailplaneering

 

Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneering

 

 

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering

 

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Maanteeamet 1
 5. Maanteeamet 2
 6. Põllumajandusamet
 7. Rahandusministeerium
 8. Terviseamet

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneering

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Päästeamet
 5. Põllumajandusamet

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Joonised:

Kooskõlastused:

Adavere alevikus Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6, Kooli tn 2 ja Kooli tänava katastriüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

Mari, Paala ja Kale katastriüksuse detailplaneering

 

Kindralihaua planeering

 

Vägari küla, Teeääre katastriüksuse detailplaneering

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND