Menetluses olevad detailplaneeringud

Põltsamaa linnas, Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering

Põhilahendus

Algatamine

 

Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

 

Ametite arvamused:

Planeeringu eskiis:

Vaated:

Planeeringu põhilahendus

Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a detailplaneering

Kooskõlastused:

Muud dokumendid:

 

 

Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneering 2015-

 

 

Veski II MÜ detailplaneering

 

 

Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneering

 

 

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering

 

Ettepanekud LS kavatsusele:

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Maanteeamet 1
 5. Maanteeamet 2
 6. Põllumajandusamet
 7. Rahandusministeerium
 8. Terviseamet

 

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering

 

Adavere alevikus Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6, Kooli tn 2 ja Kooli tänava katastriüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering

 

 

Kindralihaua planeering

Planeeringu eskiis:

 • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP seletuskiri
 • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP tugiplaan
 • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP põhijoonis

 

Vägari küla, Teeääre katastriüksuse detailplaneering

 

Endistele Eeriku talu maadele koostatud detailplaneering


Puurmani tehnopargi detailplaneering

 

Kaldaveski katastriüksuse detailplaneering

 

Tampsi kinnistu detailplaneering


Vildi maaüksuse detailplaneering