Põltsamaa linnas Kingu tn 1b kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering 2011-2012