Mari, Paala ja Kale katastriüksuse detailplaneering