Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

 

Ametite arvamused:

Planeeringu eskiis:

Vaated:

Planeeringu põhilahendus