Jõeääre katastriüksuse vasakkalda ja lähiala detailplaneering

15.04.19


Detailplaneeringu situatsiooniskeem

Detailplaneeringu tööjoonis

Joonis (liiklus, tehnovõrgud, servituudid)

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND