Lille, Aia ja Kuuse tänavate vahelise ala detailplaneering 2003