Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering

 

Põhilahendus

 

Menetlusdokumendid

Ettepanekud LS kavatsusele:

  1. Keskkonnaamet
  2. Maa-amet
  3. Maanteeamet
  4. Maanteeamet 1
  5. Maanteeamet 2
  6. Põllumajandusamet
  7. Rahandusministeerium
  8. Terviseamet