Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneering

 

Põltsamaa Vallavalitsus on 09.10.2023 korraldusega nr 2-3/2023/231 kehtestanud Põltsamaa vallas Mõhkülas Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu. 

Põltsamaa Vallavalitsus on vastuvõtnud Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu ja suunanud detailplaneeringu avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.09-24.09.2023 Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa Raamatukogus ja Põltsamaa valla veebilehel.

Põhilahendus

Kooskõlastused

 

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda siin: