Põltsamaa staadioni detailplaneering

27.12.19

 

Põltsamaa staadioni detailplaneeringu kehtestamine.

Põltsamaa staadioni DP seletuskiri.

Põltsamaa staadioni DP situatsiooniskeem.

Põltsamaa staadioni DP olemasolev olukord.

Põltsamaa staadioni DP põhijoonis.

Põltsamaa staadioni DP tehnovõrgud.

Põltsamaa staadioni DP maakasutus.

Põltsamaa staadioni DP illustratsioon.

 

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND