Kooli katastriüksuse detailplaneering

30.01.19


Kooli katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kooli katastriüksuse detailplaneeringu lähtealused

Kooli katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kooli katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND