Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 07.08.2023 korraldusega nr 2-3/2023/166  kehtestanud Põltsamaa linnas Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu. 

Põhilahendus

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 05.06.2023 korraldusega nr 2-3/2023/108 vastu võtnud Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu, mida on täpsustatud vastavalt 17. aprill - 1. mai toimunud avaliku väljapaneku tulemustele. Detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek toimub 26. juuni - 10. juuli Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa linna kodulehel www.poltsamaa.ee. Avaliku väljapaneku ajal  on õigus esitada detailplaneeringu kohta  ettepanekuid, mis palume esitada kirjalikult hiljemalt 10.07.2023 aadressile info@poltsamaa.ee või saata postiga Lossi 9, 48104 Põltsamaa.

Vastuvõtmise otsus: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5863738

 

Kooskõlastused:

Terviseamet  http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5713151

Maa-amet     http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5698316

Transpordiamet  http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5721776

Päästeamet   http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5723534

Põllumajandus- ja Toiduamet http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5727212

 

Uuringud

Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/118 otsustati algatada Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem lisatud). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine otsustati jätta algatamata.