Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering

Põltsamaa Vallavalitsus võttis 20.05.2024 korraldusega nr 2-3/2024/96 vastu Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu, mille avalik väljapanek toimub 10. - 23. juuni 2024 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa linn) ja Põltsamaa valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid. Palume need esitada kirjalikult hiljemalt 23.06.2024 e-postile info@poltsamaa.ee või saata aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48104.

Detailplaneeringu põhilahendus

Uuringud

Kooskõlastused

Algatamine