Põltsamaa Vallavalitsuse koosseis

vallavanem Karro Külanurm karro.kulanurm@poltsamaa.ee
     
vallavalitsuse liikmed
Toivo Peets
toivo.peets@poltsamaa.ee
Üllar Schaffrik
ullar.schaffrik@poltsamaa.ee
Kersti Pook kersti.pook@poltsamaa.ee
Toomas Teppo
toomas.teppo@poltsamaa.ee